درگیرهای ذهن ف.م. سخن ۱۱

درگیرهای ذهن ف.م. سخن ۱۱

Desde: Nava Podcast
1 0 hace 4 meses
برنامه شماره ۶۵ پادکست نوا: عملیات امنیتی‌های جمهوری اسلامی و ربط آن به اعتصاب خانم نسرین ستوده، علت عدم اعتماد به نیروهای سیاسی و تخریب شاهزاده رضا پهلوی

Síguenos en Facebook